«Στο πλευρό του πλεύρη» Συζήτηση του Termina119 με το Cafe Morgenland (29.11.2007)

t119: άθαμε πως έγινε μεγάλη κινητοποίηση απτην antifa Φρνκφοτης και άλλες ομάδες, πως τη δική σας, ή ακκαι την καθεστωτική αΣστεια την ποεία των ναζί στη Φρνκφοτη τον περσμένο Ιο. Γιατί τελικά τσος ντστην πεωση αυτή ενπιο σπάνια μαθαίνουμε για αντιδιαδηλσεις της antifa στους ναζί σε άλλες πς; Είναι η Φρνκφοτη που έχει μια διαφοετική ιστοστη Γεία σε σχέση με το αντιφασιστικι οι ναζί διοωναν κάτι πργματικά πολάλο οπτε για αυτνε και τσο μεγάλος νταπτο αντιφασιστικεo:p>

CM: Είναι αλήθεια τι για τα γεικά δεδομένα υπήχε στις 7 του Ιοφέτος μεγάλη κινητοποίηση, τσο αππλευνεοναζί (πάνω απ0 άτομα) σο και αππλευαντιφασιστων διαφων αποχσεων (πάνω απ000), αλλά και ιδιαίτερ αππλευης αστυνομίας με 8.000 μπάτσους των γεικΤ που τους μάζωξαν απτη Γεία και κατάφερν να πατέ έτσι τους νεοναζίδες καθ την διάα της ποείας τους. Για να ολοκλησουμε την εικΗ διαδήλωση αυτή των ναζί έγινε με σλν ενάντια στην παγκοσμιοποίηση (και άλλα ακστευνθήματα), με κατεση και στχο το ΧτιστήΣο της Φρνκφοτης. Η ιδιαιτετητα της Φρνκφοτης για τους ναζί πεται απβασικά για αυτος στοιχεία:

α) Το 40% πευ των κατοίκων της είναι μεταναστευτικής πευσης (που “ θέλουν να γίνουν μικτοί”, πως λενε οι μικτοί ελληνοαναχικοί (ελαν) για τους Αλβανος και άλλους μετανάστες)

β) Η πείναι το κέντων τρπεζ8220;το χτιστικάλαιο” πως θα έλεγαν οι ελληνοαΣστεελαo:p>

γ) Υπάχει ισχυβρκοιντητα (το “εβρπι”, πως θα έλεγαν οι ελαελαν και πως λενε οι νεοναζίδες)

Αυτον λοιπα είναι αυτή η παγκάθι ή καλτερ τα ΣΘομα και Γ στα μάτια των ναζίδων, μιας και η Φρνκφοτη δεν έχει αλλις καμία διαφοτην παση της εξολσης των Εβρίων παλιά, οτε και καμία διαφοτο θέμα του σημεΣνορτσισμοτων γεοειδατοίκων της. Η μδιαφοίναι τι εν ει του 40% που είπαμε πιο πάνω, μαυτχειες θα τολμοσαν να εκφρστοτσι πως θα θέλανε.

t119: Είναι η Φρνκφοτη εν τέλει μια ασφαλής πγια τους “ξένους” της Γείας; ι του NPD θα μπον να έχουν εα παία σε μια τέτοια πΥπάχει κάποιο ιστοΣκποων παθειους για ποείες κτλ;

CM: Το αποτέλεσμα της πιο πάνω πεΣγρφής είναι να ζουν εδμετανάστες σαν σε μια ρση θα λέγαμε σε σχέση με άλλες πς της Γείας. ΄αν κάπου-κάπου στο παελθολμοσαν πα ναζίδων απτην επαχία να μπουν στην ποι αντιφα ομάδες οτε καν πβαιναν τις πεΣσστεες φονα τους κυνηγήσουν, μιας και οι πιτσιΣκάδες μετανάστες, που την πεε στους δς και στις πλατείες της π εχυσαν σε άμεση σωματική επαφή μαζί τους με αποτέλεσμα οι ναζί να μαζε τις ματωμένες μτες τους και άλλα αντικείμενα και να το βάζουν στα πΘια.

ΠΣν μεΣκά χ τσαν , με πάνω απ00 άτομα (πανγεική διαδήλωση), να έν στην Φρνκφοτη. Αποτέλεσμα: Το μετπου τους μετέφεε στο σημείο της συγκέντωσής τους έγινε θρλα (σε 10 λεπτά), τα πον που πάθησαν να τους φυγαδεσουν στο τέλος απτην «κη» της Φρνκφοτης (έτσι λέγανε την πστα κείμενα τους) τα πήγαν μετά για ανακατασκευή και την επη βρδιά κάηκαν μεΣκά βαγ τρίνων σαν τιμωπτις σιδημικές αχές που δέχτηκαν να μεταφέ νεοναζίδες στην πo:p>

t119: Τι έγινε, , τελικά στις 7 Ιοτου 2007 στη Φρνκφοτη; Τα κατάφερν οι ναζί να κάνουν την “αντικαπιταλιστική” τους διαδήλωση; ίτε να μας πεΣγε τι έγινε απτους μπάτσους, την καθεστωτική αΣστεαι την antifa;

CM: Η ησυχία που είχαμε για μεΣκά χ διακπηκε στις 7 του Ιοταν η NPD αποφάσισε να καταλάβει «το απο κάστων Το, των εβρίων και του κεφαλαίου» (απρπσπασμα κειμένου τους). Διδαγμένος ο κατασταλτικς μηχανισμς απτην παφεσα συμφοσο των ναζίδων σο και πντων την δική τους (είχαν φάει άγΣα κΣτική που δεν μπεσαν να επιβάλλουν την τάξη και τους ισχες νς) μάζερν 8.000 μπάτσους αυτή τη φοπτην Γεία και σιγοερν έτσι το δικαίωμα στην ελε έκφρση γν των νεοναζίδων (κάτι ανάλογο δηλαδή με αυτά που απαιτοια το δικαίωμα στην ελε έκφρση του πλεσυλλαμβάνοντας αντιφασίστες κλπ. νο μια ομάδα νεαιγν είχε κάποιες επαφές αναπνοής με τους μπάτσους οι οποίοι τους φέαν ανάλογα, κάνοντας χ των κλομπ, χτυπς κεφάλια κλπ, ευτυχς χι κάτι ιδιαίτερ τργικατά τα άλλα πληθωΣκές συμβολικές αντιφασιστικές ενέες. Δεν είναι απαρίτητο να τονίσουμε τι εμείς ήμασταν απα απογοητευμένοι απτην μαλθακτητα και αδυναμία των αντιφασιστικμάδων και αποφασίσαμε αυτοκΣτικά, την επη φοα μην πεΣοΣστοστις ενέας της αντιφα μια και αυτές δεν φέρνε συγκεκΣμένο αποτέλεσμα.

t119: Το μάλλον πεο ήταν πως οι ναζί πήρν αέρ και μάθαμε τι αποφάσισαν να κάνουν και δετειαδήλωση στη Φρνκφοτη, γω στις 20 κτςου 2007, για να μιλήσουν ενάντια στην κατασκευή ενς μουσουλμανικοτζαμιοστην πσας. Τι έγινε τελικά σε αυτή τη δετειαδήλωση σε σχέση με την πτη; Ποια ήταν η δική σας στάση απέναντι σε αΣστεαλλά και τους φασίστες;

CM: εθαεμένοι μετά την διαδήλωση τους στις 7 του Ιουλίου, τσαν ξανά στις 20 του κτςέα διαδήλωση, αυτή τη φονάντια στην κατασκευή ενς τζαμιοστη συνοικία Hausen της Φρνκφοτης, με το σμα «ενάντια στην ισλαμοποίηση της Φρνκφοτης και της πατς μας» (κάτι ανάλογο με αυτά του κκε και των άλλων δημοκρτικυνάμεων ταν πΣν μεΣκά χ παθοσαν στη βουλή να αποτν την κατασκευή τζαμιοστην κατεση του νέου αεμίου). Επειδή για τα ελληνικά δεδομένα δεν είναι αυτον (μιας και στην Ελλάδα τα κλισέ θεωαι πολιτική ωΣμτητα), αξίζει να τονίσουμε τι στην διαδήλωση συμπαασης στην μουσουλμανική κοιντητα κάλεσαν μεταξων και η εβρκοιντητα της Φρνκφοτης και μάλιστα ο πεδτης Salomon Korn ήταν ένας απτους κΣους ομιλητές στην αντιφασιστική συγκέντωση (ο πεδτης μουσουλμανικής κοιντητας χαρκτήΣσε την συμπααση των Εβρίων της Φρνκφοτης σαν «βάλσαμο στην υχή μας»).

Αυτή τη φο8 νεοναζίδες τσαν να έν. ε την πασία 4.000 αστυνομικου απέκλεισαν με πολλαπλά μπλτην συνοικία πργματοποίησαν ανενχλητοι την εμετική τους συγκέντωση. Γα την ιστοΣκή αλήθεια χι και τσο ανενχλητοι. Απτα διδάγματα της ποης διαδήλωσης, κατάφερν μεΣκές και μεΣκοί απτο χας να ξεπευν τα αστυνομικά μπλκαι να βεθουΣολεκτικά στο κέντης φασιστοσης, μπά στο χου θα αναγε το τζαμί. ε αποτέλεσμα, την ρ της ομιλίας του αχηγοτους Marcel Wöll να φανε κάποιες κλωτσιές οι νεοναζίδες και ακχειτεια αυτος να φαει ένας θεμος τους μια λα στη μάπα («ακχειτεγιατί πονταν απςωμομιγαι μάλιστα καπνιστή). Το απσμενο για αυτος επεισΘιο οδήγησε στην πΣνή διακοπή της σης τους και την σου φτστη απτους μπάτσους (που έπεσαν με τα μοτρ επάνω του) με σκοπτην βυση του (εισαγγελική καταγγελία για …πολή του νεοναζί).

Η αντιπαση τσο με τους νεοναζίδες σο και με τον χλο της συνοικίας (γεοί κάτοικοι της συνοικίας έχουν ιδσει «επιτ πωτοβουλίας ενάντια στην κατασκευή του τζαμιουνεχίστηκε και μετά. ΠΣν λίγες μέες, στις 23 οέμβ βουλευτίνα των πρσίνων Nargess Eskandari-Grünberg εξέφρσε την απέχθεια της απέναντι σε αυτον χλο και αντιστντας τα συνθήματα τους, είπε τι «εδστην πολλή μας ζοpan style=””> 40% μετανάστες και αυτείναι καλοι δεν τους αντέχουν, να πάνε να μείνουν αλλοπτην ημέρ εκείνη μέχΣ σήμερ ξέσπασε ένα ανο απειλαι βΣσιτα διάφορ φ του ίντε ενάντια στην βουλευτίνα, ανα email και γατα που απειλοην ζωή της, πχ «θα σε εκτελέσουμε στον κήπο σου με λιθοβολισμ>» σε σημείο που αναγκάστηκε να ζητήσει την πασία της αστυνομίας. ετά μάλιστα και την ανακάλυπτον ηλεκτκχλο τι ο άνδρς της είναι Εβρίος, οζουν οι αντισημιτικές φανφάες και οι καΣκατοες εναντία στον άνδρ της (με πλεξοΘες μαλλιε μυτετη κλπ) καθς και άλλα λτης καταγωγής της (η ίδια πεται απτο Ι πχ «να γυις πίσω στη πατ σου για να σου βουλσουν οι μουλάδες το στσου με τη μαντίλα» κλπ. Είναι δηλαδή αυτπου λέγαμε πάντα: ι γεοί δεν μπονα κάνουν το ένα (αντιισλαμισμαφήνοντος το άλλο (αντισημιτισμo:p>

Για πεΣσστερ σε σχέση με την σημεΣνή δημοκρτική Γεία και τον ευγενή λατης παρπέμπουμε στην ποη συνέντευξη μας στο 2ο τεχος σας. μκάτι πσφατο: Στις 3 του οέμβπιτέθηκαν 4 νεοναζίδες στην πpan style=””> Mittweida της Σαξονίας σε ένα αλλοδαπτσάκι 6 χ, μπά σε ένα σουπεετ και το βασάνιζαν μπά στα μάτια τσο των πελατο και των γω κατοίκων που παρκολουθοσαν απτα παρ και τα μπαλκ το θέαμα. ΄αν μια 17χ γείδα τσε να τους βάλει τις φωνές για να σταματήσουν αυττο ματΣο, της επιτέθηκαν και την ακινητοποίησαν 3 απτους δες στο έδαφος και ο τέτατος χάρξε με σουγιά τον αγκυλωτσταυστο μητης. ΄αν πάθησαν να τις χαυν και το σλο των ΣΣ στο μέτωπτης κατάφεε να τους ξεφ. Αν πείτε τρ τι αυτείναι ένα φΣκιαστικονς, σημαίνει τι δεν ξέετε τι σημαίνει φΣκιαστικστη Γεία. Για αυτ η συνέχεια: Απττε μέχΣ σήμερ η αστυνομία και ο δήμαχος τους καλεί (εκλιπαεί μάλλον) αυτπτες μάτυες και τους πελάτες εκείνης της ημέρς να κάνουν μια κατάθεση, έστω και ανη για να β τους δες. να μήνα μετά, οτε ένα άτομο, επαναλαμβάνουμε, οτε ένα άτομο δεν εμφανίστηκε να καταθέσει ή να δσει έστω και ανα στην αστυνομία πλη για τους δες. Αυτή είναι η Γεία-πτυπο των ελαν/ερν και άλλων, μιας και ως συνήθως θα εκτιμήσουν τη σιωπή των κατοίκων σαν «αντιεξουσιαστική στάση» .

t119: α θέλαμε να κάνουμε και μια πιο θεωκή ετηση, τέλος, γιατί θα την κάνουμε και στους Τσέχους συντφους. Πιστεετε τι το αντιφασιστικπι να πεΣοται στο ζήτημα των ναζί ή η κΣτική (τα πλα της κΣτικής, που λέγανε παλιά) να στται σε το κοινωνικσ

CM: α ήταν πσία της πεΣθωΣακής και ασήμαντης πα μας αν δεν συμφωνοσαμε αυτοστιγμεί με το δετεκέλος της ετησης σας, μιας και η ίδυση και δ του Café Morgenland αυτά τα 15 χ ακΣβς αυτείχε στο κέντου. ε μια απη και αξιωματική αν θέλετε συμπλήωση: Δεν υπάχει αντιφασιστική δ που να μην βάζει σαν συνεχή και μο στχο το χτπημα της κουφής του παγςουνου, του οωμένου τμήματος των φασισταθς αυτι γίνει στις μέες μας απλά θέμα επιβίωσης. ΄αν λείπει αυττα άλλα είναι φτηνπγανδιστικυλικγια χίλιους λογος εκτς απρντιφασιστικος. Αυττο αυτον το τονίζουμε για έναν πολσυγκεκΣμένο λ΄αν έγινε η δίκη του πλετις 11 Σεπτέμβαθς και τρ που οδεε στην συνέχεια της στις 3 του Δεκέμβίχαμε απτην μια το κρυγαλέο σκάνδαλο των φασιστοειδξάεων του εισαγγελέα και της πκαι απτην άλλη την κρυγαλέα σιωπή και μη συμπααση του συν σχεδων ελαν/ερν, που κρτάει μέχΣ και σήμερ. Το βάτης συμπαασης στο κεντΣκΣσρηλιτικσυμβο (ΙΣ) και της καταγγελίας του πλεο ανέλαβαν μεΣκά ελάχιστα άτομα απτα 11 εκατομμΣα. Σε άλλες πεΣπτσεις δεν θα ήρν απαρίτητο, σε αυτήν είναι υποχη να τους τιμήσουμε αναφέας τους (οι κυ Α. Στάη και Ε. οτελου, ο κ. Α. ΧΣστινίδης, η ομάδα σας και μεΣκά ακελάχιστα ανα και επα άτομα), ήταν οι μ που τάχθηκαν ενεκαι ανεπιφτα ενάντια στο αίσχος αυττης δίκης, του διασυου Πτου ΙΣ κ. Ήνσταντίνη και ίσως πως εξελίσσεται της …καταδίκης του ΙΣ και των υποστηΣκτου. ι λ της έλλεισυμπαασης είναι γνωστοί και τεκμηΣωμένοι, καθς και τους γυν οι ίδιοι: Για τους ειλικΣνείς πται για το πρκτοΣκτους υποχθς εβρίους, τους υποστηΣκτές του μισητοήλ κλπ. Για τους καμουφλαΣσμένους πται για θέμα – πως είπαμε πιο πάνω – της ελευθε έκφρσης (τα λένε αυτοί που μας γυν σε ανα email τι λτων αντιλήεων μας θα μας κεμάσουν ανάποδα, θα μας ανατινάξουν τα σπίτια κλπ). Πα που δείχνει τι ο κινητήΣος μοχλς του να στέκονται στο πλευτου πλε σε καμία πεωση δεν είναι το θέμα της ελες έκφρσης, αλλά κάτι άλλο: Στο πσωπο του πλελέπουν τον εκφρστή των δικους κυφπιθυμινάντια στους Εβρίους, το ΙΣ και το κακήλ. Τους ταιΣάζει δηλαδή, μιας και οι ίδιοι δεν τολμοκείναι θέμα χ) να τα λένε έτσι ανοιχτά πως ο πλεθέλουν τουλάχιστον να μην σβήσει αυτή η καθάΣα φωνή της κυφής γοητείας του αντισημιτισμοτους.

έετε, ακκαι να μην δσει λση για το άτομο του ο αστικς, θα την δσει ο βιολογικς ν. Επομένως δεν είναι απλς και μτο άτομο αυτπου πι να καταδικαστεί, αλλά κυα αυτά που πεσβεει. Αυττο ζήτημα δεν μποεί να το λσει κανένας ν αλλά κοινωνικές ομάδες και μια αχή μποεί και πι να γίνει με την καταδίκη του.

΄αν λοιπετά απρυττο γεγονς βγαίνει μια αΣστεια αντιφα ή μια αναχική μια αυτη ομάδα ή συλλογικτητα κλπ και καλεί σε μια αντιφασιστική διαδήλωση ή ενέα ττε πι να τους βάλουμε τον καθη στα μοτρ τους, ίσως – παπου αμφιβάλουμε – να ανακαλ το είδος τους αντιφασισμοτους. Η στάση τους αυτή (το να αφήσουν τους έλληνες εβρίους και πάλι στο έλεος του θεοου εισαγγελέα) επαναλαμβάνεται 65 χ μετά το ολοκατωμα των εβρίων της εσσαλονίκης και είναι στην ουσία το κυο σκάνδαλο, απτη στιγμή που η στάση του εισαγγελέα ή της πκαι γενικά των καταδιωκτικχι να θεωείται λίγο πολΘεδομένη: Αν δεν πατεσουν τον λατους απτους εβρίους, τους αλβανος, τους τος, τους αμεΣκάνους και άλλους σκοτεινος συνωμτες, ποιον άλλον και απποιους θα πατέ. νο υππίεση (ή λκαΣέρς) θα αναγκαστοε κάποιες πεΣπτσεις να φε αλλις.

t119: Ποια είναι η ποιοτική διαφοεταξτων δυτωμάτων; Εκφυν οι ναζί απλά την ακρία έκφρση του κοινωνικοήπως αυτή η σκέίναι ήδη πολιχαστική;

CM: κτηΣσμς που δσαμε πιο πάνω «κουφή του παγςουνου», νομίζουμε τι δίνει την απάντηση. Για αυττο λτους φετε πως οι ίδιοι συμπεΣφέαι: ΄αν δ σαν εθνικοσοσιαλιστές, αντισημίτες ή ρτσιστές είναι αυτον να τους αντιμετωπίσουμε σαν εθνικοσοσιαλιστές, αντισημίτες ή ρτσιστές με ποια επιγρφή και αν εμφανίζονται και οποιοδήποτε κομματικά βιβλιάΣα ή υπεεπαναστατικές κονκάΘες και αλφάδια κουβαλάνε πάνω τους.

Δυστυχς στην Ελλάδα, τα κινήματα, τα ποια κινήματα, που έχουν βάλει στην σημαία τους και την αντιφασιστική δ καθουν την στάση τους απτην ετικέτα που φέει ο καθένας και χι απτο πεΣεχο. ΄σι για παιγμα, θαυμάζουν και επευφημοην δ της αντιφα στην Τσεχία πΣν μεΣκές εβδομάδες ενάντια στους ναζίδες ταν οι τελευταίοι πάθησαν να διαδηλσουν ενάντια στους Εβρίους στην ιστοΣκή εβρσυνοικία της Πς, την ημέρ της επετείου της λεγης “ς των ΅στάλλων”. Σε κανέναν απρυτος, , δεν πεοτε καν απτο μυαλτους, τι σε ακΣβς ανάλογη πεωση ήταν οι ίδιοι κλακαδκαι υποστηΣκτές του χλου του ΠΑΕ/Ε ταν αυτοί διαδήλωναν κάτω απτα γρφεία της ισρηλιτικής κοιντητας της εσσαλονίκης στην ιστοΣκή εβρστοά του Χις ενάντια στους έλληνες Εβρίους, αι μάλιστα για τον ίδιο λπως και οι φασίστες της Πς: ενάντια στον πο στο Ικαι στον Λίβανο. αι αναωτιτε, γιατί δεν είχαμε ανάλογες ματωμένες μτες και κεφάλια των εξαγΣωμένων «πτ-άΣων» σε αυτή την πεωση πως στην Π; Αν ήταν θέμα συσχετισμοΘυνάμεων, θα αε και μια αντιδιαδήλωση ενάντια σε αυτήν την εθνικοσοσιαλιστική έξαν ήταν πάλι θέμα αδυναμίας κινητοποίησης , τουλάχιστον μια καταγγελία ενάντια σε αυττο θέαμα. Τίποτε απαυτά, αλλά το αντίθετο: ι λίγοι το βοαν (ή οωσαν την επη ακαδηματους σσκεια την ιστοτων Εβρίων της εσσαλονίκης) και οι πολλοί πήρν ανοιχτά το μέτου αΣστεου καταγγέλλοντας ττε εμάς και εσάς για… την καταγγελία μας «… μην πλείτε τον ελληνικpan>».

αι μια συμπλήωση σχετικά με το κοινωνικσο. ια και το θέμα αυτείναι κυο και θέλει πολχθα πεΣοΣστοστην στάση μας απέναντι του, γιατί εδυπάχει μια διαμετΣκά αντίθετη αντιμετπιση του: ΄αν η κοινωνία εξελίσσεται, ευδοκιμεί και ξεσπά θανάσιμα για τις μειοντητές της (πως στην Ελλάδα), σε μια φασιστοειδή λατικη κατεση με συγκεκΣμένες και καθημεΣνές μάλιστα λεκτικές και πρκτικές εκφις, εμείς αυττο καταδεικνε και σπάμε το κεφάλι μας (ή μας το σπάνε) στην πάθεια μας να αποτμε άμεσα τα μέλη αυτής της συγκεκΣμένης κοινωνίας να εκφρστοεκτικά και πρκτικά έτσι ελε (το «εδ τρ» που λεμε). Αυτςεται σε πλήντίθεση με τα εντπια ήθη και έθιμα των ελαν/ ερν, με τις «βαθιές αναλσεις» τους (μέχΣ πάτου) των «πργματικαιτιου οδηγοε τέτοιες καταστάσεις, και που συνήθως καταλήγουν παντοαπτις ΗΠΑ μέχΣ το καπιταλιστικσστημα ή μέχΣ τα οιδιπΘεια κεξ και τα άσχημα παιδικά χ των δρστλλά ποτέ στην άμεση και αυτη υπευθυντητα τους. λη αυτή η φασαγίνεται για να β έναν τπο να δικαιολογήσουν τα αδικαιολα, να σσουν τον λατους, να τον διαπαιδαγωγήσουν, να τον απαλλάξουν απτις κακές του συνήθειες (που ως γνωστίναι θανάσιμες για τους «άλλους») στε να τον οσουν, να τον «μαζικοποιήσουν» κλπ κλπ. Για να το ποοπτικά: Η διάφορ ανάμεσα στις δυο αυτές αντιλήεις είναι τση, σο ανάμεσα στις εξεγέσεις των παΣσιντίων και.. των φεστιβάλ της κνε.

t119: Ποιο είναι τελικά το δικσας εζουμέ μετά απαυτά που παρτηείτε

CM: Το συμπέρσμα απτα παρπάνω (δίκη πλεαμε/κκε, στάση των ελαν/ ελα.) είναι τι υπάχει μια ακντη κοινή βάση αυτοτου φάσματος (οι φαγωμάες μεταξτους είναι απλς ενδοοικογενειακές διενέξεις, αφοως γνωστκκαι στις ποιο αικές οικογένειες εμφανίζονται τέτοια φαινα), αυτή του μανιακορντισημιτισμο του ξέφενου λαμοως π συσπείωσης και συνοχής, ως σημείου αναφοως μέσου οωσης και δς των μαζο συμπέρσμα είναι, τέλος, τι τέτοια στοιχεία είναι κυα υπακά συστατικά τσο της ονττητας της κοινωνίας σο και των οωμένων πωτο(ή οπισθο)ποΣης. Σε καμία πεωση θέμα άγνοιας. Για το λαυτφτάνουμε στο συμπέρσμα τι μταν αναλ πεΣεχομένου και δς συλλογικτητες δρστηΣοποιηθοn στον ελλαδικχαι αχίσουν να τους αντιμετωπίζουν ιστιμα, ανάλογα με την ίδια τους τη δ και το πεΣεχο τους, χωνα δίνουν δεκάρ στην ετικέτα τους (ή στην κονκάΘα τους), μττε θα υπάχει μια ελπίδα αναχαίτισης τους. Το αν το εγχεί αυτέχει επιτυχία ή χι εξατάται απτο αν αυτείναι δυνατα γίνει. Το αν αυτείναι δυνατα γίνει, μέμπρκτα μποεί να αποδειχθεί.

οέμβ007

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s